donderdag 22 maart 2012

Het ABC van de AWD

Eindelijk is het zover, de derde herziene editie van Het ABC van de AWD is nu te koop!
De vorige editie dateert uit 2003.
Als liefhebber van de AWD mag je dit boekje niet missen!! Het bevat een schat aan veldnamen die door de jaren heen zijn verzameld of bedacht door de personen die samen de geschiedenis van dit unieke gebied vormen. Op initiatief van het Genootschap Oud de Zilck is deze uitgebreide derde druk tot stand gekomen, de oorsprong van deze studie ligt bij Frans.P. van den Berg.


Het doel van het Genootschap Oud de Zilck is het verzamelen en eventueel tentoonstellen van o.a. prenten, tekeningen, foto's, boeken, publicaties, krantenartikelen, gebruiksvoorwerpen enz. die betrekking hebben op de historie van De Zilk en haar bewoners. Het behoud van natuur, landschap en woonomgeving van De Zilk in de meest ruime zin. Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis en het vastleggen van de gevonden gegevens.
De stichting " Oud De Zilck" wil door middel van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen bekendheid geven aan de historie van De Zilk.


Het ABC als woordenboek van veldnamen
Het ABC van de AWD is een alfabetische opsomming van alle veldnamen (toponiemen) in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Ze zijn in door de eeuwen heen bedacht door eigenaren, bewoners en gebruikers van het duin. De kanalen werden door het waterleidingbedrijf vernoemd naar vroegere eigenaren of directieleden. Elke akker of teelhoek had een zelf verzonnen naam, meestal die van de teler zelf. Ook jachtopzichters of stropers die elkaar in het veld wilden treffen, konden op die manier aangeven welk bosje of delletje dan werd bedoeld. Veldnamen herinneren ons tevens aan dieren, personen of gebeurtenissen uit vroeger tijden. Ook vind je in dit boekje een opsomming van personen zoals stroper en jachtopzieners die samen mede de geschiedenis van de AWD vormen.


Zie het ABC als een woordenboek van veldnamen. Gert Baeyens.
Genootschap Oud de Zilck, De Zilk, 3e herziene druk, 2012; 78 pagina’s, 20 historische foto’s zw/w en 17 kaarten in kleur. ISBN 9789061829007. Prijs € 10,00. excl. verzendkosten. Verkrijgbaar bij: Genootschap Oud de Zilck, Sportlaan 12, De Zilk. Tel: 0252-516929, e-mail: info@ouddezilck.nl

Voor € 10,- per jaar ( € 12,50 buiten de Zilk ) kun je eventueel net als wij donateur worden van het genootschap en krijg je twee maal per jaar het blad Terra Salica toegestuurd. Meer info hierover info@ouddezilck.nl